ΟΕΦ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΟΕΦ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΕΦ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Βiv
Τετράδιο παραγωγού

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Διανομή στους 100 παραγωγούς της Ομάδας ΣΟΔ και εκπαίδευση για την άρτια συμπλήρωση του

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Βiv
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Εi
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Εii
 
Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 
Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολά
Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
Δραστηριότητα Δi
Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού
Παραλαβή ελαιοραβδιστικών
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 Eγχειρίδιο Παραγωγού  
 
Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει το Τετράδιό Παραγωγού, σε 126  παραγωγούς,  για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Ομαδική Εκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών 
Η εκπαιδευτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Βiv

 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Γiii 

 

Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου προς παραγωγούς
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη δράση για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Κατάρτιση γενικού πλάνου και περιεχομένου των εκπαιδευτικών σεμιναρίων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Εi

 

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Ανασκόπηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης των εργαζομένων των εγκαταστάσεων
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Εii 

 

Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000, ISO 9001)

 • Έλεγχος της ισχύος όλων των σχετικών εγγράφων
 • Ανασκόπηση των Συστημάτων
 • Έλεγχος διαγράμματος ροής του ελαιοτριβείου του Συνεταιρισμού
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων των εργαζομένων του ελαιοτριβείου
 • Εσωτερική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Δi.1

 • Προμήθεια ελαιοραβδιστικών και παλετοκιβωτίων

Δραστηριότητα Δi.2

 • Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλαμάτα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 15.00 θα πραγματοποιηθεί στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας (Διεύθυνση: Φαραί – Ξηροκάμπι, 24100 Καλαμάτα) συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Μιχάλη Αντωνόπουλο, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017, τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και όσους νέους έχουν τεθεί, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των παραγωγών, την κατάρτιση των παραγωγών κλπ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα ΣΤi

 

Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις του ΑΣ Καλαμάτας

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στον Αγροτικο Συνεταιρισμό Καλαμάτας συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Μιχάλη Αντωνόπουλο, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017.

Στη δημοσιογραφική αποστολή πήραν μέρος οι Στέβη Κουτσουδάκη από την Ionian TV, Σταυρούλα Βγενοπούλου από τον max fm, Μαρία Ανδριέλου από την Patra TV διαδικτυακή τηλεόραση, Κωνσταντίνος Φλαμής από το dete.gr και Γιώργος Καραγεωργόπουλος από την εφημερίδα Κόσμος. Την αποστολή συνόδευσε συνεργείο αποτελούμενο από τους σκηνοθέτη, ηχολήπτη και καμεραμάν, Πάνο Τσιροζίδη, Δημήτρη Ζωγραφάκη και Μιχάλη Τριπόδη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης

 

 • Συμπλήρωση 100 τετραδίων παραγωγών
 • Διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού σε 100 παραγωγούς
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 100 παραγωγούς
 • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 13/02/2017
 • Ατομική κατάρτιση των παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος στις 23/11/2016
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 10 δείγματα καρπού
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα TUV HELLAS A.E. στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς στις 13/12/2016 – έκδοση επικαιροποιημένης λίστας παραγωγών που πιστοποιήθηκαν
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος – εκπαιδεύσεις παραγωγών

 

 • Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος από την καλλιεργητική δραστηριότητα 60 παραγωγών
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 20 παραγωγούς στις 13/02/2016
 • Ατομικές εκπαιδεύσεις των 20 παραγωγών
 • Προμήθεια 3 υπολογιστών ταμπλέτες

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δi.1

Προμήθεια ελαιοραβδιστικών και παλετοκιβωτίων

 • Προμήθεια 37 ελαιοραβδιστικών MSR CARBON

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δiv.1

Προμήθεια μικρής έκτασης εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Φ.

 

 • Προμήθεια ταπωτικού TECNO, ετικετέζας L32 INK, καψιλλιέρας χειρός, φίλτρου πλακών, ταπωτικού Τ21 και ανοξείδωτου πάγκου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δv.1

Προμήθεια εξοπλισμού χημείου

 

 • Προμήθεια ασβεστομέτρου Bernard, ζυγού τσέπης, αγωγιμομέτρο, σετ μέτρησης οξύτητας ελαιολάδου, συσκευής μέτρησης υπεροξειδίων ελαιολάδου, πεχαμέτρου, δειγματολήπτη εδάφους και μετρητή ηλεκτρικής αγωγιμότητας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εi

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

 

 • Εκπαίδευση προσωπικού του ελαιοτριβείου στις 14/11/2016
 • Ομαδική εκπαίδευση 60 παραγωγών στις 13/12/2016
 • Επιτυχής ετήσια επιθεώρηση του συστήματος από τον φορέα TUV HELLAS A.E. στις 13/12/2016 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του Α.Σ. Καλαμάτας
 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων για το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας iKnow

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

 

 • Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
 • Αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου
 • Εκπαίδευση εργαζομένων του ελαιοτριβείου στις 14/11/2016
 • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από τον φορέα TUV HELLAS A.E στις 13/12/2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Βiv 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση ομάδας ΣΟΔ (100 παραγωγοί)
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ (25/08/2017)
 • Εκτύπωση τετραδίων παραγωγών
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiii 

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/εκπαιδεύσεις παραγωγών

 • Σύνταξη ερωτηματολογίου για ανθρακικό αποτύπωμα
 • Συγκρότηση της ομάδας των παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια των παραγωγών
 • Συγκρότηση της ομάδας των παραγωγών που θα εκπαιδευτούν

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δi.1

 • Προμήθεια 33 ελαιοραβδιστικών ATRAX
 • Προμήθεια 80 παλετοκιβωτίων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εi 

 Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης (01/08/2017)
 • Συγκρότηση ομάδας 90 παραγωγών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Ιχνηλασιμότητας
 • Προγραμματισμός εκ νέου εκπαίδευσης για το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας iKnow

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εii 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Ενημέρωση-εκπαίδευση του υπεύθυνου ποιότητας
 • Παράδοση εγχειριδίου του συστήματος στον υπεύθυνο ποιότητας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης εργαζομένων του ελαιοτριβείου
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου
 • Ανασκόπηση του συστήματος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα ΣΤi 

 Προβολή δράσεων Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

 • Πραγματοποίηση δημοσιογραφικής επίσκεψης (21/12/2016)
 • Κατάρτιση απολογιστικού σημειώματος για τις ενέργειες του Προγράμματος Εργασίας
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη της υλοποίησης του Προγράμματος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi

Η Μεσσηνία παράγει και αναπτύσσεται

H foodstandard διοργάνωσε εσπερίδα την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, με προσκεκλημένους τους παραγωγούς των Ομάδων ΟΕΦ, τα ΔΣ και τα μέλη των Συνεταιρισμών της περιοχής και τους θεσμικούς εκπροσώπους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν τα οφέλη και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων και συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι δυνατότητες για το άμεσο μέλλον.

Επιπλέον, προβλήθηκε η μεγάλη πλατφόρμα επικοινωνίας και διαλόγου για όλους εκείνους που παράγουν, δημιουργούν, στηρίζουν και προωθούν τα ελληνικά προϊόντα. Το foodz.gr.

Στόχος της εσπερίδας παράλληλα με την καμπάνια, ήταν να αναδειχθούν τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στους Συνεταιρισμούς και να συζητηθούν οι δυνατότητες που έχει η περιοχή για περαιτέρω Ανάπτυξη.

Δείτε το video

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης

• συμπλήρωση 100 τετραδίων παραγωγών
• διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού σε 100 παραγωγούς
• ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 28/03/2018
• ατομική κατάρτιση των παραγωγών
• εσωτερική επιθεώρηση συστήματος στις 30/11/2017
• χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 10 δείγματα καρπού
• αναλύσεις σε 10 δείγματα εδάφους (φυσικοχημικές ιδιότητες και θρεπτικά συστατικά)
• επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα TUV HELLAS A.E. στο εφαρμοζόμενο
ΣΟΔ και στους παραγωγούς στις 04/12/2017 – έκδοση επικαιροποιημένης λίστας
παραγωγών που πιστοποιήθηκαν
• αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και
επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/εκπαιδεύσεις
παραγωγών

• υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος από την καλλιεργητική δραστηριότητα 60
παραγωγών
• εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 20 παραγωγούς στις 28/03/2018
• ατομικές καταρτίσεις των 20 παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Δi.1

 Προμήθεια ελαιοραβδιστικών και παλετοκιβωτίων

• προμήθεια 33 ελαιοραβδιστικών ATRAX electric 4-2017
• προμήθεια 80 παλετοκιβωτίων διάστασης 1200 x 1000 x 760 mm

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Εi

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής
ιχνηλασιμότητας

• εσωτερική επιθεώρηση προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση του Συστήματος
Ιχνηλασιμότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου
• εκπαίδευση προσωπικού του ελαιοτριβείου στις 16/12/2017
• επιτυχής ετήσια επιθεώρηση του συστήματος από τον φορέα TUV HELLAS A.E. στις
04/12/2017 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του Α.Σ. Καλαμάτας – έκδοση σχετικής
βεβαίωσης
• αναβάθμιση ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας και εκπαίδευση των χρηστών
• ομαδική εκπαίδευση 60 παραγωγών στις 28/03/2018
• ατομική κατάρτιση των 60 παραγωγών
• συμπλήρωση τετραδίων ιχνηλασιμότητας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της
ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

• εσωτερική επιθεώρηση προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση του Συστήματος Ασφάλειας
και Ποιότητας των Τροφίμων με τις απαιτήσεις των προτύπων
• αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
• αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου
• εκπαίδευση εργαζομένων του ελαιοτριβείου στις 15/12/2017
• επιτυχής επιθεώρηση των συστημάτων από τον φορέα TUV HELLAS A.E στις
04/12/2017
• έκδοση νέου πιστοποιητικού για το σύστημα ISO 22000:2005 και έκδοση σχετικής
βεβαίωσης για το πρότυπο ISO 9001:2008

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα ΣΤi

Προβολή δράσεων Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

• δημιουργία απολογιστικού εντύπου σχετικά με τα πεπραγμένα και την
αποτελεσματικότητα των ενεργειών του Προγράμματος
• διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας